ေဖာျမဴလာကားေမာင္း - ကားဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ေဖာျမဴလာကားေမာင္း
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 2240

ေဖာျမဴလာကားေမာင္း

ေရႊဆုကို သင္ရဲ႕ ျပိဳင္ဘက္ေတြကို ေက်ာ္တက္ျပီး ရယူလိုက္ပါ။ ေရႊနဲ႔ဆိုရင္ ကားအသစ္ေတြနဲ႔ တျခား ပစၥည္းေတြကုိ သင္ပိုင္ဆိုင္ရမွာပါ။ စိတ္လုွပ္ရွားဖို႔ေကာင္းတဲ့ ကားဂိမ္းတခု သင့္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။

218   50