သစ္သီးကို ျဖတ္ျခင္း - Atari ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
သစ္သီးကို ျဖတ္ျခင္း
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 1229

သစ္သီးကို ျဖတ္ျခင္း

သင္ စကၠန္႔ ေျခာက္ဆယ္အတြင္းမွာ သစ္သီးဘယ္ႏွခုေလာက္ လွီးႏိူင္ပါသလဲ? သင္ရဲ႕ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ အလိုအေလွ်ာက္တံု႔ျပန္တဲ့ အားနဲ႔ အရည္အခ်င္းကို ဒီဂိမ္းမွာ ျပသလိုက္ပါ။

97   33