နဂါးကို အစာေကၽြးျခင္း - Atari ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
နဂါးကို အစာေကၽြးျခင္း
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 1735

နဂါးကို အစာေကၽြးျခင္း

သင္ေမြးလိုက္တဲ့ နဂါးေလး ကို အစာေကၽြးပါ။ သူကိုေရခ်ိဳးေပးတဲ့အခ်ိန္မွာေကာ ဖ်ားနာေနတဲ့ အခ်ိန္မွာပါ ဂရုစိုက္ေပးပါ။ သင္ေမြးစားလိုက္တဲ့နဂါးေလးနဲ႔ ဂိမ္းေတြတူတူ ကစားပါ။ သူကို မ်က္မွန္ေတြ ဦးထုပ္ေလးေတြအျပင္ တျခားပစၥည္းေတြနဲ႔ပါ သူကို အလွဆင္လုိက္ပါ။

112   20