သစ္သီး၏ ႏူးညံေပ်ာ့အိေသာ အသား - ျပိဳင္ပြဲဂိမ္းမ်ား | Let's Play
သစ္သီး၏  ႏူးညံေပ်ာ့အိေသာ အသား
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 2166

သစ္သီး၏ ႏူးညံေပ်ာ့အိေသာ အသား

ဒီဂိမ္းထဲမွာေတာ့ သစ္သီးေလးေတြ အမ်ားၾကီးပါေနမွာပါ။ တူေနတဲ့ သစ္သီး ၃ လံုးေလာက္ ကြင္းဆက္မိသြားရင္ေတာ့ ေပါက္ကြဲသြားျပီး သင္အမွတ္ရမွာပါ။ အခန္းတိုင္း အမွတ္အမ်ားဆံုးယူျပီးေတာ့ ေဘာနပ္စ္ အမွတ္ေလးေတြပါ ထပ္ယူလိုက္ပါ။

231   52