ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ သတၱ၀ါေလးမ်ား - ကြ်မ္းက်င္မုွဆိုင္ရာ ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ သတၱ၀ါေလးမ်ား
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 361

ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ သတၱ၀ါေလးမ်ား

သင္ေမြးလိုက္တဲ့ သတၱ၀ါေလး ကို အစာေကၽြးပါ။ သူကိုေရခ်ိဳးေပးတဲ့အခ်ိန္မွာေကာ ဖ်ားနာေနတဲ့ အခ်ိန္မွာပါ ဂရုစိုက္ေပးပါ။ သင္ေမြးစားလိုက္တဲ့ေကာင္ေလးနဲ႔ ဂိမ္းေတြတူတူ ကစားပါ။ သူကို မ်က္မွန္ေတြ ဦးထုပ္ေလးေတြအျပင္ တျခားပစၥည္းေတြနဲ႔ပါ သူကို အလွဆင္လုိက္ပါ။

21   6