ပင္နီတီသြင္းျခင္း (ဖလား) - အားကစားဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ပင္နီတီသြင္းျခင္း (ဖလား)
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 19244

ပင္နီတီသြင္းျခင္း (ဖလား)

သင္ရဲ႕ အဖြဲ႕ကို သင္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။ သင္ရဲ႕ ေရွ႕တန္း တိုက္စစ္မွဴးကို ပင္နီတီအားလံုးကို ရေအာင္သြင္းလိုက္ပါ။ ဖိုင္နယ္စာရင္းကို ပံုႏွိပ္ျပီး သင္ဟာ ကမာၻပါ၀ါအၾကီးဆံုးအဖြဲ႕ႏွိမ္နင္းလိုက္ႏိူင္တယ္ဆိုတာ ျပလိုက္ပါ။

1.380   335