ဒီကန္ခ်က္ဟာ ဂိုးဝင္သြားမလား? - အားကစားဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ဒီကန္ခ်က္ဟာ ဂိုးဝင္သြားမလား?
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 6786

ဒီကန္ခ်က္ဟာ ဂိုးဝင္သြားမလား?

ဂိမ္းတစ္ခုျဖစ္သြားေပမဲ့လည္း အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ပြဲမွာ ေနရာေကာင္းတခုျဖစ္ပါတယ္။ သင္ ေမးခြန္းတခုခ်င္းဆီမွာ ေနရာေကာင္းတစ္ခုရဲ႕ ဂိုးကို ခန္႔မွန္းလိုက္ပါ။ အေျဖမ်ားမ်ားမွန္ေလေလ အမွတ္မ်ားမ်ားရေလေလ ျဖစ္လို႔ သင္ရဲ႕ ေဘာလံုးပြဲေတြနဲ႔ ပက္သက္တဲ့ ဗဟုသုတေတြကို မွ်ေ၀လိုက္ပါ။

509   116