မာေက်ာက္ မန္နီးရား - ပေဟ႒ိဂိမ္းမ်ား | Let's Play
မာေက်ာက္ မန္နီးရား
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 765

မာေက်ာက္ မန္နီးရား

ဲ့မာေက်ာက္ နဲ႔ေပ်ာ္ရႊင္ရဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီလား? ခက္ခဲတဲ့ အဆင့္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကုိ သင့္ရဲ႕ ပါရမီနဲ႔ လူတိုင္းရဲ႕ ႏွလံုးသားကို အႏိူင္ယူျပီးေက်ာ္ျဖတ္လိုက္ပါ။

62   16