လိေမၼာ္ျခံ - ပူေဖာင္းပစ္ေသာ ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
လိေမၼာ္ျခံ
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 2870

လိေမၼာ္ျခံ

သင္ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ လိေမၼာ္ျခံေလးတခုကို ဖန္တီးလိုက္ပါ။ လိေမၼာ္သီးေတြ သစ္ပင္အသစ္ေတြ စိုက္ပ်ိဳးျပီး တကယ့္ လယ္သမားအစစ္ေတြ သင့္ထံလာျပီး လိုက္လံေကာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္

166   42