သင္ဟာ ဘယ္ေလာက္ဆိုး၀ါးတဲ့ သတၱ၀ါလဲ? - စမ္းသပ္မုွ ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
သင္ဟာ ဘယ္ေလာက္ဆိုး၀ါးတဲ့ သတၱ၀ါလဲ?
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 2240

သင္ဟာ ဘယ္ေလာက္ဆိုး၀ါးတဲ့ သတၱ၀ါလဲ?

ဖုတ္ေကာင္ေတြလား မာမီေတြလား ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္ေတြလား? သင္ေျဖလိုက္တဲ့ အေျဖ အေပၚ ဘယ္ေကာင္က ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းလဲဆိုတာ သင္သိရမွာပါ။

155   45