ရူးသြပ္ေနတဲ့ ပိုင္းေလာ့ - ကြ်မ္းက်င္မုွဆိုင္ရာ ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ရူးသြပ္ေနတဲ့ ပိုင္းေလာ့
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 6460

ရူးသြပ္ေနတဲ့ ပိုင္းေလာ့

အတားအဆီးေတြၾကားထဲမွာ လမ္းညႊန္ေပးျပီး ေဘာနပ္စ္ေတြကုိ ေကာက္ျပီးေတာ့ သင္ဟာ အေၾကာက္အလန္႔ကင္းတဲ့ ေလယာဥ္မွဴးတစ္ေယာက္ဆုိတာ အားလံုးကို ျပသလိုက္ပါ။ သင္ ကမာၻၾကီးကို စူးစမ္းရွာေဖြဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီလား?

493   103