ေဆာင္းရာသီမိတ္ကပ္ - Atari ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ေဆာင္းရာသီမိတ္ကပ္
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 1355

ေဆာင္းရာသီမိတ္ကပ္

အရိွန္ျမင့္ဆံုးစက္မဲ့ေလယာဥ္ေတြနဲ႕ ေရႊေတြကို လိုက္လံေကာက္ျပီးေတာ့ ေရခဲျပင္ေပၚက အတားအဆီးေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္လိုက္ပါ။

149   48