မီနီေဂါက္ : သစ္ေတာ - အားကစားဂိမ္းမ်ား | Let's Play
မီနီေဂါက္ : သစ္ေတာ
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 1099

မီနီေဂါက္ : သစ္ေတာ

ဒီတခါေတာ့ ေတာအုပ္ထဲမွာ ေဂါက္ရိုက္တဲ့ ဂိိမ္းေလးတခုျဖစ္ပါတယ္။ အတတ္ႏိူင္ဆံုး အခ်က္အေရအတြက္နည္းေအာင္ ရိုက္ျပီး အမွတ္အမ်ားဆံုးကို ရေအာင္ယူလိုက္ပါ။

114   30