ငါးကေလး - စြန္႔စားခန္းဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ငါးကေလး
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 2966

ငါးကေလး

ပင္လယ္ထဲမွာရိွတဲ့ ငါးကေလးေတြ ငါးၾကီးေတြကို ကူညီလိုက္ျပီး ေငြကိုလိုက္ေကာက္ျပီး တာ၀န္ေတြကို ျပီးေအာင္ လုပ္လိုက္ပါ။

249   65