ေပါက္ကြဲေစေသာ ပူေဖာင္း - ျပိဳင္ပြဲဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ေပါက္ကြဲေစေသာ ပူေဖာင္း
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 2961

ေပါက္ကြဲေစေသာ ပူေဖာင္း

ဒီဂိမ္းထဲမွာေတာ့ သင္ဟာ လွ်င္ျမန္စြာ ထက္ျမက္စြာ လုွပ္ရွားရမွာ ျဖစ္ျပီး အေရာင္တူေဘာလံုးေလးေတြ အနည္းဆံုး ၃ခု တူတာနဲ႔ ေပါက္ကြဲသြားေစပါတယ္ ပိုျပီးမ်ားရင္ေတာ့ တျခား ေဘာနပ္စ္ေတြ ထပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

371   85