ကြတ္ကီး ျပဳလုပ္ျခင္း - မိန္းကေလးဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ကြတ္ကီး ျပဳလုပ္ျခင္း
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 2008

ကြတ္ကီး ျပဳလုပ္ျခင္း

သင့္ကို application ရဲ႕ description တဆင့္ခ်င္းဆီ ျပျပီးရင္ေတာ့ သင္ဟာ အရမ္းစားလုိ႔ေကာင္းမဲ့ ကြတ္ကီးတခုကို လုပ္နိူင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

164   34