အႏၱရယ္မ်ားေသာ ေလေၾကာင္း - Atari ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
အႏၱရယ္မ်ားေသာ ေလေၾကာင္း
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 672

အႏၱရယ္မ်ားေသာ ေလေၾကာင္း

ေလယာဥ္ပ်ံေတြဟာ အတားအဆီးမရိွမွပဲ ပ်ံႏိူင္မွာပါ။ ဒီတခါေတာ့ အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းမွာ အတားအဆီးေတြၾကားမွာ ညွပ္မေနပဲ သင့္ရဲ႕ ရန္သူေတြကို ႏွိမ္နင္းျပီး လက္နက္ေတြကို ရတဲ့ေရြွေတြနဲ႔၀ယ္ယူလိုက္ပါ။

67   17