ဆူဒိုခု ၂ - ပေဟ႒ိဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ဆူဒိုခု ၂
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 797

ဆူဒိုခု ၂

သင္ရဲ့ ဦးေနွာက္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ အတြက္ သင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီလား?? ဒီတခါေတာ့ ေဘာင္တခုမွာ နံပါတ္စဥ္ ၁ကေန ၉ အထိ ရိွရမွာျဖစ္ျပီး ေဘာင္တိုင္း ေဘာင္တိုင္းမွာလည္း ၁ကန ၉ အထိရိွရမွာပါ။ ကမာၻအသက္အၾကီးဆံုး ပေဟ႒ိဂိမ္းတခုျဖစ္တဲ့ Sudoku ဟာ သင့္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါျပီ။

80   18