ဘက္စကတ္ေဘာ - Atari ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ဘက္စကတ္ေဘာ
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 2834

ဘက္စကတ္ေဘာ

စြဲလမ္းရူးသြပ္သြားေစမဲ့ ဂိမ္းတခု သင့္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။ သင့္မွာ သင္ရဲ့ ပစ္ခ်က္ေတြကုိ လြဲသြားဖို႔ ၃ ၾကိမ္သာ အခြင့္အေရးရိွပါတယ္။ သင္ အမွတ္အမ်ားဆံုးရေအာင္ basketball ပစ္ႏိူင္ပါသလား?

273   59