ေခ်ာကလက္ကြတ္ကီးျပဳလုပ္ျခင္း - မိန္းကေလးဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ေခ်ာကလက္ကြတ္ကီးျပဳလုပ္ျခင္း
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 1315

ေခ်ာကလက္ကြတ္ကီးျပဳလုပ္ျခင္း

သင့္ကို ပရိုဂရမ္ ရဲ႕ သရုပ္ေဖာ္ျပခ်က္ တဆင့္ခ်င္းဆီ ျပျပီးရင္ေတာ့ သင္ဟာ အရမ္းစားလုိ႔ေကာင္းမဲ့ ေခ်ာကလက္ ကြတ္ကီးတခုကို လုပ္နိူင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

110   23