ကမ္းေျခရဲ႕ အလွေလးမ်ား - မိန္းကေလးဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ကမ္းေျခရဲ႕ အလွေလးမ်ား
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 2381

ကမ္းေျခရဲ႕ အလွေလးမ်ား

သင္ကမ္းေျခ မသြားခင္မွာ မ်က္စိေတြအားလံုး သင့္အေပၚေရာက္ေနေအာင္ အရမ္းမိုက္တဲ့ ကမ္းေျခအ၀တ္အစားေတြနဲ႔ ဆင္သြားလိုက္ပါ။ သင္မွာ ေရြးခ်ယ္စရာ ၾကိဳးသိုင္းဖိနပ္ ဦးထုပ္ေတြအျပင္ တျခားေရြးခ်ယ္စရာ အမ်ားၾကီးရိွပါတယ္။ သင္ရဲ႕ ဖက္ရွင္ စတိုင္လ္ကို သင္ကိုယ္တိုင္ ေဖာ္ထုတ္လိုက္ပါ။

202   58